Kontaktní zateplovací systémy

Kontaktní zateplovací systémy jsou průmyslově vyráběné výrobky, které se dodávají jako soubor výrobků a využívají se jako tepelná ochrana budov.

Pro zlepšení tepelněizolačních vlastností se kontaktní zateplovací systémy dávají na vnější stranu starých nebo nových stěn nebo stropů nad otevřenými prostranstvími. Obsahují speciální spojovací prostředky (např. Soklové lišty, rohové profily apod.), Aby se spojily s přilehlými částmi budov (např. Otvory, nárožími, parapety atd.).Kontaktní zateplovací systémy

Kontaktní zateplovací systémy chrání před povětrnostními vlivy a zlepšují optický vzhled budovy. Nezvyšují stabilitu stěny nebo stropu, na které byly použity. Pro označení kontaktních zateplovacích systémů se používá také zkratka ETICS, odvozená z anglického názvu External Thermal Insulation Composites Systems.

Kontaktní zateplovací systémy jsou na bázi tepelné izolace z expandovaného (pěnového) polystyrenu EPS nebo na bázi minerální vlny.

Kontaktní zateplovací systémy se vyznačují uplatňováním i mokrých procesů pro vytvoření jednotlivých vrstev. Jednotlivé vrstvy systému jsou vytvořeny se vzájemným celoplošným kontaktem. Připevňovacími prvky a doplňkovými profily se zabezpečuje vzájemné spolupůsobení jednotlivých vrstev a původní konstrukce. Kontaktní zateplovací systém se skládá ze:

  • spojovací vrstvy (lepicí malta)
  • tepelněizolační vrstvy
  • výztužné vrstvy s výztužnou mřížkou
  • povrchové vrstvy se základním nebo egalizačním nátěrem

You must be logged in to post a comment Login