Zajišťujeme získání dotace EU

Firmy, města, kraje i jednotlivci mají možnost získat finanční prostředky z Evropské unie na své aktivity. V rámci operačních programů jsme schopni zajistit analýzy potřeb jednotlivých subjektů a jejich pokrytí z dotace EU.

Firemní dotace EU

Firmám a orgánům státní správy dotace umožňují podpořit celou řadu oblastí. Mezi nejvíce vítané patří dotace směřující na výzkum a vývoj, popřípadě dotace snižující energetickou náročnost objektů.

Velmi atraktivní je rovněž program na podporu vzdělávání zaměstnanců a podnikatelů. Žadatelé v něm mohou získat až dotaci EU ve výši až 85 % nákladů. Program je tak natolik úspěšný, že musel být v minulosti vlivem vysokého počtu žádostí pozastaven a nyní se opět spouští.

Na dotace EU dosáhnou i jednotlivci

V současné době mohou jednotlivci získat dotaci na výměnu starého kotle za nový ekologický. Celková výše podpory je omezena částkou 127,5 tisíc Kč, přičemž přiznaná výše dotace se odvíjí od zvolené technologie nového topení a lokality žadatele. Pro vlastníky pozemků jsou připraveny další možnosti čerpání dotace.

Aktuální dotační výzvy

Výzvy na dotace EU vypisují jednotlivá ministerstva postupně. Proto je potřeba, aby firmy i orgány státní správy měly dostatek aktuálních informací. Atraktivní dotační tituly byly v minulosti vyčerpány v řádu několika dnů či týdnů, takže žadatelé, kteří se o výzvě včas nedozvěděli, neměli možnost o dotaci zažádat.

Jednou z možností, jak dotace ohlídat, je svěřit jejich správu do rukou specialistů. Společnost MIDA Consulting zajišťuje dotace EU a průběžně informuje své i potenciální klienty o aktuálních informacích v souvislosti s dotacemi. Rovněž zajišťuje analýzy potřeb firem a na jejich základě sestavuje úspěšné žádosti o dotaci. Pro zajištění hladkého průběhu je navíc klientovi k dispozici po celou dobu čerpání dotace.

You must be logged in to post a comment Login